Kỷ niệm công ty năm 2019

Kỷ niệm công ty năm 2019

Các hoạt động trong ngày Quốc khánh 2012

Các hoạt động trong ngày Quốc khánh 2012

2013 5.1 Hoạt động

2013 5.1 Hoạt động

5.1 Các hoạt động trong năm 2014

5.1 Các hoạt động trong năm 2014

Tết trung thu 2016

Tết trung thu 2016

Đội Hà Nội 2016

Đội Hà Nội 2016

2017 Hoạt động Phát triển Ngoài trời của Công ty Hà Nội

2017 Hoạt động Phát triển Ngoài trời của Công ty Hà Nội

2017 Hoạt động của Người lao động Công ty Hà Nội

2017 Hoạt động của Người lao động Công ty Hà Nội

Tiệc lửa kỷ niệm 10 năm

Tiệc lửa kỷ niệm 10 năm

Xuất hiện nhà máy

Xuất hiện nhà máy

Xuất hiện nhà máy

Xuất hiện nhà máy

Xuất hiện nhà máy

Xuất hiện nhà máy

< 123 >