Địa điểm hoạt động xếp dỡ cẩu tại bãi vận chuyển hàng hóa Youyiguan Việt Nam


Thời gian phát hành:

Địa điểm hoạt động xếp dỡ cẩu tại bãi vận chuyển hàng hóa Youyiguan Việt Nam

Ngày 30/10, công trường hoạt động xếp dỡ cẩu của bãi vận tải hàng hóa Hữu Nghị Việt Nam.