Năm 2018 Doanh nghiệp Chăm sóc Hành động Giảm nghèo

Năm 2018 Doanh nghiệp Chăm sóc Hành động Giảm nghèo

Thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Ngoại thương Pingxiang

Thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Ngoại thương Pingxiang

Phó chủ tịch điều hành Đơn vị

Phó chủ tịch điều hành Đơn vị

Phó chủ tịch điều hành của Hiệp hội thương mại điện tử Pingxiang

Phó chủ tịch điều hành của Hiệp hội thương mại điện tử Pingxiang

GPKD vận tải đường b

GPKD vận tải đường b

GPKD- Công ty Shengqi Trading

GPKD- Công ty Shengqi Trading

GPKD- Công ty Con đường tơ lụa mới

GPKD- Công ty Con đường tơ lụa mới

Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

< 12 >