Sheng qi new silk road quản lý cao cấp đào tạo kinh doanh


Thời gian phát hành:

2022-08-12

Ngày 23 tháng 12 năm 2016, sheng qi new silk road quốc tế logistics công ty quản lý cao cấp trong phòng họp trên tầng thứ hai của công ty kinh doanh đào tạo học tập

Ngày 23 tháng 12 năm 2016, sheng qi new silk road quốc tế logistics công ty quản lý cao cấp trong phòng họp trên tầng thứ hai của công ty kinh doanh đào tạo học tập
Đây là hình ảnh của cuộc họp

Quảng tây mới lụa road quốc tế hậu cần

 Quảng tây mới lụa road quốc tế hậu cần

Quảng tây mới lụa road quốc tế hậu cần

 广西新丝路国际物流

Quảng tây mới lụa road quốc tế hậu cần