Lưu ý vận chuyển cho khách hàng cũ và mới


Thời gian phát hành:

2022-08-12

"Thân mến khách hàng, xin vui lòng đọc các yêu cầu thông tin sau đây" theo định dạng xin vui lòng điền đầy đủ, đảm bảo vận chuyển hàng hóa của bạn trong thời gian

"Thân mến khách hàng, xin vui lòng đọc các yêu cầu thông tin sau đây"
 
Theo định dạng sau đây, xin vui lòng điền đầy đủ, đảm bảo vận chuyển hàng hóa của bạn trong thời gian
 
Tên đầy đủ của người gửi và thông tin liên lạc chính xác
 
Ii theo định dạng của chúng tôi để điền đầy đủ thông tin nhận được
 
Địa chỉ giao hàng: thành phố pingxiang, quảng tây, sheng qi logistics park
 
Người nhận hàng: li weicheng chuyển XXX (điền tên khách hàng)
 
Điện thoại: 13077724168 chuyển XXXX (số chính xác của khách hàng)
 
Cảm ơn bạn cho sự hỗ trợ và hợp tác của khách hàng cũ và mới, chúng tôi sẽ làm tốt hơn! Shun chúc: kinh doanh đang bùng nổ, hạnh phúc!