Tuyên bố nghiêm túc


Thời gian phát hành:

2022-08-12

Gần đây, một khách hàng độc hại bịa đặt sự thật, bôi nhọ và phỉ báng danh tiếng của công ty tôi, và thông qua micro-vòng tròn của bạn bè để quảng cáo, truyền bá để lừa dối xã hội, nghiêm trọng can thiệp vào hoạt động bình thường của công ty và gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Hành vi xấu này được phát hành như sau:

Tuyên bố nghiêm túc