Thông báo địa chỉ bưu điện thông tin hải quan


Thời gian phát hành:

2022-08-12

Thông báo địa chỉ bưu điện về thông tin hải quan, giấy chứng nhận xuất xứ và hóa đơn

Thông báo địa chỉ bưu điện về thông tin hải quan, giấy chứng nhận xuất xứ và hóa đơn

Thân mến khách hàng cũ và mới:


Chào mọi người!

Thông tin hải quan, giấy chứng nhận xuất xứ và hóa đơn địa chỉ bưu điện xin vui lòng theo thông tin liên lạc sau đây

Người nhận: lu binbin chuyển tên khách hàng

Số liên lạc: 0771-8521682

Địa chỉ nhận được: khu vực an toàn toàn diện tích pingxiang, quảng tây, phòng 305

Chỉ định chuyển phát nhanh: EMS, sf

Quảng tây mới lụa road quốc tế hậu cần một số công ty
Ngày 28 tháng 9 năm 2017