Thông báo về việc triển khai các hành động chỉnh sửa đặc biệt cho các phương tiện vận tải đường bộ quốc tế


Thời gian phát hành:

2022-09-05

Kể từ hôm nay, ngày 1 tháng 3, các phương tiện đi vào Khu ngoại quan hữu nghị Pingxiang sẽ phải xuất trình Giấy chứng nhận vận tải đường bộ quốc tế để làm thẻ IC khi vào công viên. Để đỡ bị động hơn khi vào khu ngoại quan, vui lòng cung cấp cho chúng tôi các ảnh chụp giấy tờ tùy thân sau đây trước khi xe đến khu ngoại quan: Chứng chỉ năng lực, giấy phép lái xe, giấy phép vận tải, trước hết xin giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ. (Lưu ý: Hiện tại, cả xe loại 1 và loại 2 đều có thể xử lý được. Sau ngày 1 tháng 5, chỉ xe loại 1 mới được xử lý.)

Kể từ hôm nay, ngày 1 tháng 3, các phương tiện đi vào Khu ngoại quan hữu nghị Pingxiang sẽ phải xuất trình Giấy chứng nhận vận tải đường bộ quốc tế để làm thẻ IC khi vào công viên. Để đỡ bị động hơn khi vào khu ngoại quan, vui lòng cung cấp cho chúng tôi các ảnh chụp giấy tờ tùy thân sau đây trước khi xe đến khu ngoại quan: Chứng chỉ năng lực, giấy phép lái xe, giấy phép vận tải, trước hết xin giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ. (Lưu ý: Hiện tại, cả xe loại 1 và loại 2 đều có thể xử lý được. Sau ngày 1 tháng 5, chỉ xe loại 1 mới được xử lý.)

关于开展国际道路运输车辆专项整治行动的通知

关于开展国际道路运输车辆专项整治行动的通知

关于开展国际道路运输车辆专项整治行动的通知

关于开展国际道路运输车辆专项整治行动的通知