2022 Xin gửi lời chia buồn đến các cựu chiến binh phòng chống dịch

2022 Xin gửi lời chia buồn đến các cựu chiến binh phòng chống dịch

2022 Xin gửi lời chia buồn đến cảnh sát phòng chống dịch bệnh tiền tuyến

2022 Xin gửi lời chia buồn đến cảnh sát phòng chống dịch bệnh tiền tuyến

2021 để giúp đất nước phòng chống dịch bệnh

2021 để giúp đất nước phòng chống dịch bệnh

Gala Lễ hội mùa xuân 2020

Gala Lễ hội mùa xuân 2020

Tiệc tri ân năm mới 2019 của Trung Quốc

Tiệc tri ân năm mới 2019 của Trung Quốc

Năm 2018 Lễ Tạ ơn Con đường Tơ lụa Mới Shengqi

Năm 2018 Lễ Tạ ơn Con đường Tơ lụa Mới Shengqi

2022 Việt Nam Hà Nội đội ảnh

2022 Việt Nam Hà Nội đội ảnh

Đào tạo nhân viên năm 2018

Đào tạo nhân viên năm 2018

2022 Văn phòng mới của Cục Hải quan

2022 Văn phòng mới của Cục Hải quan

Hoạt động Tết Trung thu 2018

Hoạt động Tết Trung thu 2018

Công ty thành lập năm 2009

Công ty thành lập năm 2009

Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty

Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty

< 123 >