Hợp nhất nhanh


Giới thiệu: Dựa vào lợi thế về vị trí của Khu thương mại tự do thí điểm Trung Quốc (Quảng Tây) (Khu vực Chongzuo), nó chủ yếu cung cấp các dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới một cửa toàn diện trên nền tảng mua sắm thương mại điện tử cho các doanh nghiệp, người Trung Quốc, sinh viên và các nhóm khác ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Công ty chúng tôi có hệ thống WMS thông minh, quy trình SOP hoạt động thuần thục, giao hàng một lần được tiêu chuẩn hóa và chuyên nghiệp, đóng gói và dán nhãn, khai thuế hai lần, theo dõi một mã trong toàn bộ quy trình, giao hàng tận nơi và các dịch vụ khác. Cung cấp 9610, 9710 và các giải pháp dịch vụ hợp nhất thương mại điện tử xuyên biên giới khác.